Σχετικά με την έναρξη του μαθήματος ΣΥΓΧΡΟΝΑ ΡΕΥΜΑΤΑ ΣΤΗ ΜΕΛΕΤΗ ΤΟΥ ΦΥΛΟΥ
- Κυριακή, 20 Σεπτεμβρίου 2015 -

Δεδομένου ότι ακόμη δεν είναι βέβαιο αν θα δοθεί πίστωση από το υπουργείο για το συγκεκριμένο μάθημα, η έναρξη των μαθημάτων ΑΝΑΒΑΛΛΕΤΑΙ έως ότου υπάρξει νεότερη ανακοίνωση. Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενες/οι μπορούν να επικοινωνήσουν με τη γραμματεία του τμήματος.