Σχεδιασμός της πληροφορίας / αρχιτεκτονική της πληροφορίας

Ο σχεδιασμός (design) παραπέμπει σε μια νοητική και πρακτική διαδικασία που στόχο έχει τη σύλληψη και στη συνέχεια την παραγωγή υλικοτήτων. Επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον μας ειδικότερα στην παραγωγή ψηφιακών υλικοτήτων, κάνουμε λόγο για σχεδιασμό της πληροφορίας (information design)  εννοώντας μια νοητική διεργασία κατά την οποία συγκροτείται η αρχιτεκτονική της πληροφορίας: επιλέγονται πληροφορίες, ορίζονται οι μεταξύ τους σχέσεις και οργανώνονται σε ένα δομικό σχήμα, το οποίο λειτουργεί ως οικοδόμημα, το οποίο θα αποτελέσει τη βάση για τη δημιουργία της ψηφιακής υλικότητας.

Στο πλαίσιο αυτό ο ψηφιακός σχεδιασμός αποτελεί μια διαδικασία με διακριτά στάδια και μπορεί να οριστεί ως «οργάνωση της πληροφορίας με τρόπο που να παράγει ένα εννοιολογικό και ανοιχτό αφήγημα, το οποίο θα ‘μεταφραστεί’ και θα μετασχηματιστεί μέσω της οπτικοποίησης σε μια ψηφιακή υλικότητα».

Στο σημερινό μάθημα, θα διαβάσετε ένα κείμενο, προκειμένου να κατανοήσετε τη σχεδιαστική διαδικασία μέσα από διαφορετικές προσεγγίσεις του σχεδιασμού σε μια ιστορική οπτική. Στη διάρκεια του μαθήματος, θα παρουσιαστεί ως άσκηση ο σχεδιασμός της πληροφορίας.

 

Α. Κείμενα

Διαβάστε το κεφάλαιο «Θεωρητικές προσεγγίσεις του ψηφιακού σχεδιασμού» από τη διατριβή της Ι. Πεντάζου «Σχεδιάζοντας ψηφιακά εκθέματα για την ιστορία της πόλης του Βόλου: Ο ψηφιακός σχεδιασμός ως θεωρία και πράξη» (Βόλος 2016), το οποίο παρακολουθεί την πρακτική του σχεδιασμού στην ιστορική της εξέλιξη.

Εστιάστε κυρίως στις ακόλουθες ενότητες:

Κεφάλαιο 1.1. Η σύγχρονη πραγματικότητα της σχεδιαστικής πράξης

Κεφάλαιο 1.2. Ο ψηφιακός σχεδιασμός: προβληματισμοί και γενεαλογία          

1.2.3.  επίλυση προβλήματος

1.2.6.  αναστοχασμός στην πράξη

1.2.7.  παραγωγή σημασίας

Καθώς και όλο το κεφάλαιο 1.3 Ο σχεδιασμός στην ψηφιακή εποχή, εστιάζοντας την προσοχή σας στην κατανόηση του «εννοιολογικού σχεδιασμού».

 

Β. Ασκήσεις

Στη διάρκεια του μαθήματος θα παρακολουθήσουμε συγκεκριμένα παραδείγματα σχεδιασμού της πληροφορίας προκειμένου να συγκροτηθεί η αρχιτεκτονική της πληροφορίας.