Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

Σύντομη περιγραφή

Το μάθημα εστιάζει στην ανάλυση βασικών ερμηνευτικών προσεγγίσεων της πολιτισμικής θεωρίας, τα οποία παρακολουθεί και εξετάζει σε σχέση με την επίδρασή τους στη διαμόρφωση της σύγχρονης δημόσιας ιστορίας. Στο πλαίσιο αυτό μελετά ζητήματα όπως ο πολιτισμός ως βιωμένη εμπειρία, ο οπτικός πολιτισμός και η σχέση του με τη δημόσια ιστορία, ο ψηφιακός πολιτισμός και η παραγωγή ψηφιακών προϊόντων με πολιτισμικό περιεχόμενο, καθώς και σύγχρονες πρακτικές, όπως ο πληθοπορισμός, που εικονογραφούν ακριβώς την τομή μεταξύ θεωρίας και πρακτικής και υποδεικνύουν μια νέα στροφή προς τη συμμετοχικότητα στην παραγωγή γνώσης. Στη διάρκεια του εξαμήνου, οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να παρουσιάζουν κριτικά και να αναλύουν θεωρητικά κείμενα όσο και ψηφιακές εφαρμογές. Η τελική εξέταση θα γίνει με την μορφή πρακτικής άσκησης (by project), στην οποία οι φοιτητές/τριες θα κληθούν να διαμορφώσουν ένα πολιτισμικό προϊόν, το οποίο θα συνομιλεί με ζητήματα που παρουσιάστηκαν στη διάρκεια του μαθήματος.

Μέθοδοι διδασκαλίας

Μέθοδοι διδασκαλίας

Περιγραφή της δομής των μαθημάτων

Σε κάθε μάθημα θα δίνονται κάποια κείμενα, τα οποία οι φοιτήτριες/τές θα πρέπει να διαβάσουν και να κατανοήσουν για το επόμενο μάθημα καθώς και να απαντήσουν γραπτά σε κάποιο ερώτημα που θα τους έχει δοθεί σε ένα κείμενο έκτασης 2 περίπου σελίδων. Επιπλέον ένας/μία φοιτητής/τρια θα αναλαμβάνει την παρουσίαση του κειμένου.

Κάθε μάθημα θα είναι χωρισμένο σε δύο ενότητες, μία θεωρητική και μία εφαρμοσμένη/πρακτική. Στην πρώτη ενότητα θα γίνεται η παρουσίαση και κριτική συζήτηση των κειμένων με βάση τα ερωτήματα που απασχολούν. Στη δεύτερη ενότητα θα επιχειρείται εφαρμογή των θεωρητικών ζητημάτων που μας απασχόλησαν σε συγκεκριμένα παραδείγματα (ανάλυση εικόνας, εκθέματος, ιστότοπου). Η σύνθεση αυτή μεταξύ θεωρίας και εφαρμογής αποτελεί τον άξονα των μαθημάτων και θα προσανατολίσει τους συμμετέχοντες στην τελική τους εργασία.

Μέθοδοι αξιολόγησης

Μέθοδοι αξιολόγησης

Αξιολόγηση:

 1. Εβδομαδιαία υποχρεωτική παρουσία. Δικαιολογούνται δύο απουσίες κατά τη διάρκεια του εξαμήνου και απαιτείται πρότερη επικοινωνία με τις διδάσκουσες.
 2. Προετοιμασία περιλήψεων εβδομαδιαίας μελέτης και αποστολή μέσω e-class
 3. Υποβολή πρότασης θέματος τελικής εργασίας (300 λέξεις, 5η εβδομάδα)
 4. Παρουσίαση της τελικής εργασίας στην τάξη
 5. Υποβολή τελικής εργασίας (3000 λέξεις)

Τελική εργασία

Περισσότερα

Τελική εργασία:

Μπορούν να επιλέξουν μεταξύ δύο διαφορετικών τύπων εργασίας:

 • Θεωρητική εργασία, η οποία θα διαπραγματεύεται ένα από τα ζητήματα που αναπτύχθηκαν στο μάθημα σε σχέση με συγκεκριμένα παραδείγματα (εικόνα, έκθεμα, ιστότοπο)
 • Εφαρμοσμένη εργασία, κατά την οποία θα προτείνεται μια εφαρμογή για συγκεκριμένη χρήση και στόχευση και θα αναλύεται το σκεπτικό και ο σχεδιασμός της.

Κατά το 4ο μάθημα (16/10), θα συζητηθούν στην τάξη οι προτάσεις των φοιτητών/τριών για τις εργασίες τους. Στο 5ο μάθημα 23/10, οι φοιτήτριες/τές θα παραδώσουν κείμενο με τον τίτλο της εργασίας τους και μια μικρή περίληψη. Στη διάρκεια του εξαμήνου, θα γίνεται παρακολούθηση των εργασιών από τις διδάσκουσες (ημέρα/ώρα/τόπος), ενώ στα δύο τελευταία μαθήματα (11 & 18/12) θα γίνει παρουσίαση των εργασιών στην τάξη.

 

Ενδεικτικά παραδείγματα

 1. A. Ψηφιακά εκθέματα/ ιστότοποι
 • «Οι άνθρωποι της πόλης θυμούνται», ψηφιακό έκθεμα για το Μουσείο της Πόλης του Βόλου (υπό κατασκευή, βρίσκεται σε περίοδο δοκιμής)

http://lecad.arch.uth.gr/muciv/interviews/

 

 • «Ψηφιακό Αρχείο Καποδίστρια», αρχείο

http://kapodistrias.digitalarchive.gr/

 

 • «French Revolution Digital Archive», αρχείο

https://frda.stanford.edu/en

 

 • «Jheronimus Bosch, the Garden of Earthly Delights», εξερεύνηση πίνακα

https://tuinderlusten-jheronimusbosch.ntr.nl/en#

 

 • «Operation War Diary», εφαρμογή με χρήση πληθοπορισμού

https://www.operationwardiary.org/

 

 • «Μακρόνησος, Ψηφιακό Μουσείο»

http://www.makronissos.org/

 

 • «Περπατώντας στη Δραπετσώνα του Μεσοπολέμου», ψηφιακό έκθεμα

http://synoikismoi.eie.gr/#id

 

 • «Κοινές ιστορίες για μια Ευρώπη χωρίς διαχωριστικές γραμμές», εκπαιδευτικός ιστότοπος

http://www.he.duth.gr/sharedhistories/

 

 • «The Object of History», εκπαιδευτικός ιστότοπος

http://objectofhistory.org/

 

 • «Saint-Jean-des-Vignes. Archaeology, Architecture, and History of an Augustinian Monastery»

http://monarch.brown.edu/monarch/index.html

 

 

Β. Λογισμικά για τη δημιουργία ψηφιακών εκθεμάτων

 

 • «Historypin». Ανοικτό λογισμικό για τη δημιουργία «ανοικτών συλλογών ιστορίας»

https://www.historypin.org/el/

 

 • «Pivot the World», λογισμικό

http://www.pivottheworld.com/

 

 • «Omeka», ανοιχτό λογισμικό

https://omeka.org/