Δημόσια ιστορία

Η δημόσια ιστορία έχει οριστεί με αρκετά διαφορετικούς τρόπους. Σύμφωνα με τον περιγραφικό ορισμό του Serge Noiret:

«Η δημόσια ιστορία ασχολείται με την ιστορία που βρίσκεται γύρω μας. Ερμηνεύει το παρελθόν για διαφορετικά ακροατήρια, διαφορετικές κοινότητες ανθρώπων, σε διάφορα επίπεδα, από το τοπικό μέχρι το παγκόσμιο, χρησιμοποιώντας ποικίλα μέσα, ιδιαίτερα το Διαδίκτυο, ένα από τα σημαντικότερα κανάλια διάδοσης της δημόσιας ιστορίας παγκοσμίως, απ' όπου οι ακαδημαϊκοί ιστορικοί απουσιάζουν» (Συνέντευξη του Serge Noiret στην εφ. Η Αυγή, 8/9/2013).

Ενώ ο Raphael Samuel προχωρά σε μια επεξεργασμένη πρόσληψη της «Ιστορίας στη δημόσια αρένα», καθώς την αντιλαμβάνεται ως

«το σύνολο των δραστηριοτήτων και πρακτικών εντός των οποίων ενσωματώνονται ιδέες για την ιστορία ή εξασκείται μια διαλεκτική των σχέσεων μεταξύ παρελθόντος-παρόντος». (Raphael Samuel, Theatres of Memory, τόμ. 1 Past and Present, Λονδίνο 1988, σελ. 8)

 

Επιχειρώντας να χαρτογραφήσουμε τις σύγχρονες κατευθύνσεις της δημόσιας ιστορίας, θα διερευνήσουμε τα παρακάτω ζητήματα:

  • τη διάχυση της ιστορικής γνώσης ή αλλιώς την κυκλοφορία της ιστορικής πληροφορίας σε μη ακαδημαϊκούς χώρους
  • την αντίληψης της Ιστορίας ως «κοινωνικής μορφής γνώσης» (Raphael Samuel, Theatres of Memory, Λονδίνο 1988) και τη σημασία της ιστορικής σκέψης στην πρόσληψη κρίσιμων ζητημάτων του παρόντος
  • την εμπλοκή του ‘κοινού’ (δηλαδή των μη ακαδημαϊκών/επαγγελματιών ιστορικών) στην παραγωγή και κατανάλωση ιστορικής γνώσης

Κυρίως όμως:

  • την παρουσία του ‘παρελθόντος’ στο παρόν
  • τη μετατροπή του ‘παρελθόντος’ σε ‘ιστορία’,
  • αλλά και τις ποικίλες εκφάνσεις αυτού του ιστορικοποιημένου παρελθόντος στη δημόσια σφαίρα

 

Α. Κείμενα 

  • Hilda Kean, «Thinking about people and Public History» στο Graham Dawson (επιμ.), Memory, Narrative and Histories: Critical Debates and New Trajectories,   Working Papers on Memory, Narrative and Histories, νο 1,   University of Brighton, 2012.

 

Μελετώντας το παραπάνω κείμενο, εστιάστε στην αντίληψη του παρελθόντος και τη σχέση των ανθρώπων με αυτό. Πώς αντιλαμβάνεται η Kean «τη διαδικασία μέσω της οποίας το παρελθόν γίνεται Ιστορία» (σελ. 8) και ποιες είναι οι διαφορετικές προσεγγίσεις των ιστορικών απέναντι σε αυτή τη διαδικασία;

 

  • Διαβάστε ενημερωτικά τη συνέντευξη του Serge Noiret : «Serge Noiret : ‘Ο καθένας μας είναι ιστορικός του παρελθόντος του’», Η Αυγή, 8/9/2013