Εισαγωγή

Εισαγωγή και παρουσίαση του μαθήματος:

  • Δημόσια ιστορία
  • Πολιτισμικές σπουδές
  • Οπτικές σπουδές
  • Ψηφιακές σπουδές

Γνωριμία με τα μέλη του σεμιναρίου

Διευκρίνηση των μεθόδων διδασκαλίας, των μαθησιακών στόχων και των μεθόδων αξιολόγησης

Σύντομη περιγραφή των επιμέρους θεματικών ενοτήτων