"Κώμη" ή "πόλις"; Η περίπτωση της Ομηρικής Γραίας (Ωρωπός) (Α. Μαζαράκης-Αινιάν)

N. Coldstream, The Formation of the Greek Polis: Aristotle and Archaeology (1984)

Α. Μαζαράκης-Αινιάν, "Η Συμβολή του Ωρωπού στη Μελέτη των Οικισμών του Αιγαίου της Πρώιμης Εποχής του Σιδήρου" στα Πρακτικά του Διεθνούς Συμποσίου 'Το Αιγαίο στην Πρώιμη Εποχή του Σιδήρου', Αθήνα 2004, 369-389.

http://media.ekt.gr/komi-i-polis-i-periptosi-tou-oropou-attikis-2/