ΕΝΟΤΗΤΑ 02. Γενετικοί παράγοντες που επηρεάζουν την ανάπτυξη: Α.Γενετική του Ανθρώπου Β.Γενετική και Ζωή

Α. Γενετική του Ανθρώπου. Ιστορία της Γενετικής. Δαρβίνος- θεωρία της Φυσικής Επιλογής, Μέντελ- νόμοι Κληρονομικότητας, Watson και Crick- DNA. Δομές και λειτουργίες του κυττάρου, χρωμοσώματα, γονίδια, μόριο DNA. Δομή και σύνθεση νουκλεϊκών οξέων και πρωτεϊνών. Κεντρικό δόγμα βιολογίας. Δομή του RNA - είδη RNA. Αντιγραφή, Μεταγραφή και Μετάφραση   του   DNA. Γενετικός κώδικας και γονίδια. Μεταλλάξεις. Εφαρμογές στην Ανθρωπολογία και Αρχαιολογία.

Β. Γενετική και Ζωή. Γενετικά νοσήματα: Χρωμοσωμικά νοσήματα, Σύνδρομα (σ.Down, σ. Klinefelter, σ.Turner, σ. Cri du chat). Μονογονιδιακά   νοσήματα: Μεσογειακή και Δρεπανοκυτταρική αναιμία, Κυστική ίνωση, Ενδογενείς διαταραχές μεταβολισμού που προκαλούν Νοητική Υστέρηση, π.χ. Φαινυλκετονουρία, Φυλοσύνδετη κληρονομικότητα, μυοπάθεια Duchenne. Πολυγονιδιακά νοσήματα. Μη τυπικά μοντέλα κληρονομικότητας (σ.Εύθραυστου Χ, σ.Williams- Beuren, σ. Angelman, σ.Prader- Willy). Γενετική συμβουλευτική και καθοδήγηση. Γενετική βάση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών (Μαθησιακές δυσκολίες, ΔΕΠΥ, αυτισμός). Επιγενετική ρύθμιση- Κληρονομικότητα και περιβάλλον.