Μιγαδικοί αριθμοί και Πολυώνυμα

Οι σημαντικότερες προτάσεις και ιδιότητες των μιγαδικών αριθμών και των πολυωνύμων θα μας απασχολήσουν σε αυτήν την ενότητα. Σκοπός είναι να υπενθυμίσουμε βασικά στοιχεία και τεχνικές των μαθηματικών που είναι απαραίτητες στη μελέτη της Γραμμικής Άλγεβρας.