Ενότητα 11: Το παιχνίδι και η μάθηση έξω από την τάξη

Στην ενότητα αυτή, επικεντρωνόμαστε στη "μεταφορά" του αναλυτικού προγράμματος έξω από τη τάξη, και στη  μάθηση μέσα απο την δραστηριότητα παιχνιδιού