Το παιχνίδι στην εκπαιδευτική διαδικασία

Καφένια Μπότσογλου

Περιγραφή

Το μάθημα αυτό διαπραγματεύεται την παιδαγωγική αξία του παιχνιδιού,τόσο ώς αντικείμενου, όσο και ως δραστηριότητας στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας.

Στόχος του μαθήματος είναι να γίνει κατανοητή από τους φοιτητές/τριες η τεράστια σημασία της δραστηριότητας παιχνιδιού για
την ανάπτυξη του παιδιού, και οι δυνατότητες που έχουν να το αξιοποιήσουν στην καθημερινή παιδαγωγική πρακτική.

 

Κωδικός: SEAC192
Κατηγορία: Παιδαγωγικό Ειδικής Αγωγής » Προπτυχιακό
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή
CC - Αναφορά - Μη Εμπορική Χρήση - Παρόμοια Διανομή

Θεματικές Ενότητες

Ορισμός, χαρακτηριστικά της δραστηριότητας παιχνιδιού

  • Φυσική
  • Γνωστική
  • Συναισθηματική
  • Ανάπτυξη των παιδιών
  • Το παιχνίδι αντικείμενο
  • Χαρακτηριστικά
  • Ποιότητα
  • Δείκτες ποιότητας

Είδη και κατηγορίες παιχνιδιού μέσα από γνωστικές, ψυχολογικές, κοινωνιολογικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις

Το παιχνίδι ως παιδαγωγικό εργαλείο

Σχεδιασμός για όλους, πολυαιστθητιριακά περιβάλλοντα παιχνιδιού

Η μάθηση έξω από την τάξη, η επαφή του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον

Στην ενότητα αυτή, επικεντρωνόμαστε στη "μεταφορά" του αναλυτικού προγράμματος έξω από τη τάξη, και στη  μάθηση μέσα απο την δραστηριότητα παιχνιδιού

Ανοικτό Ακαδ. Μάθημα

Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα
Επίπεδο: A-

Αρ. Επισκέψεων :  4471
Αρ. Προβολών :  11133

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις