Ενότητα 10: Το παιδί, το παιχνίδι και η σχέση του με την πόλη

Η μάθηση έξω από την τάξη, η επαφή του παιδιού με το φυσικό περιβάλλον