3. Το έμφυλο σώμα

Το σώμα δεν αποτελεί βιολογικό πεπρωμένο, αλλά τόπο εγγραφής/ενσωμάτωσης της έμφυλης ταυτότητας. Στην ενότητα αυτή θα εξετάσουμε αυτή τη διαδικασία μέσα από παραδείγματα από την καθημερινότητα, την τέχνη, τις λαϊκές κουλτούρες, τις διαφημίσεις κ.ο.κ.