2. Φύλο και κοινωνικοποίηση

Το αντικείμενο αυτής της διάλεξης αφοά την έμφυλη κοινωνικοποίηση, δηλαδή το πώς μαθαίνουμε να επιτελούμε το φύλο μας. Η ενότητα επικεντρώνεται κυρίως στο ρόλο του παιχνιδιού και τον τρόπο με τον οποίο αυτό συμβάλλει στη συγκρότηση έμφυλων ταυτοτήτων.