1. Εισαγωγή στη θεωρία του φύλου

Αυτή είναι μια εισαγωγική ενότητα που έχει ως σκοπό την εξοικείωση των φοιτητριών/τών με κάποιες βασικές έννοιες καθώς και την απόκτηση μιας γενικής εποπτείας της συζήτησης για το φύλο.

1. Εισαγωγή στη φεμινιστική θεωρία

Το Pdf της διάλεξης στο Μάθημα 1.

Εισαγωγή

Από το βιβλίο της Valerie Bryson, Φεμινιστική Πολιτική Θεωρία.

Ο ριζοσπαστικός φεμινισμός και η έννοια της πατριαρχίας

Από το βιβλίο της Valerie Bryson, Φεμινιστική Πολιτική Θεωρία.

The egg and the sperm
I am not a woman writer: About women, literature and feminist theory today