Ο ρόλος της οικογένειας στην ανάδυση του γραμματισμού

Ποια η συμβολή του οικογενειακού περιβάλλοντος στην ανάδυση του γραμματισμού των παιδιών; Με ποιους τρόπους μπορούν να βοηθήσουν οι γονείς τους εκπαιδευτικούς και υπό ποιες προϋποθέσεις; 

Στο μάθημα θα συζητηθούν έρευνες σχετικές με τη συμβολή της οικογένειας στο γραμματισμό των παιδιών.