Δραστηριότητες γραμματισμού – Παραδείγματα σχεδιασμού

Με ποιες αρχές σχεδιάζουμε δραστηριότητες γραμματισμού στην προσχολική εκπαίδευση; Πώς οργανώνουμε μία δραστηριότητα; Τι είναι ένα εκπαιδευτικό σενάριο; Αξιολογούμε τους διάφορους τύπους υλικού και με ποιους τρόπους;

Στο μάθημα θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν παραδείγματα εκπαιδευτικού υλικού για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση.

Το μάθημα θα υλοποιηθεί σε συνδιδασκαλία με την κ. Αφροδίτη Οικονόμου. Η παρουσία όλων των φοιτητών και φοιτητριών είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ