Άτυπες δράσεις γραμματισμού στο νηπιαγωγείο & Γραμματισμός και παιχνίδι

Μία συνταγή γιατρού, μπουκάλια νερού και υλικά συσκευασίας τροφίμων, οδηγίες σε παιχνίδια, χάρτες κρυμμένων θησαυρών και πολλά άλλα κείμενα του καθημερινού ή φανταστικού κόσμου προσφέρουν ευκαιρίες για την ανάδυση του γραμματισμού παιδιών μικρής ηλικίας μέσα σε ένα παιγνιώδες πλαίσιο.