Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τη γλώσσα στο νηπιαγωγείο

Οι βασικές αρχές του Νέου Προγράμματος Σπουδών για τη γλώσσα στην προσχολική εκπαίδευση θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν στο μάθημα. Έμφαση θα δοθεί στις καινοτομίες του Προγράμματος και στο πλαίσιο ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού.