Κείμενα στο νηπιαγωγείο

Στο μάθημα θα παρουσιαστούν τύποι κειμένων και ενδεικτικές δραστηριότητες για την εισαγωγή των νηπίων στο γραμματισμό.