Περιβάλλων έντυπος λόγος

Σύμφωνα με πορίσματα πολλών ερευνών ο γραπτός λόγος που υπάρχει στο οικογενειακό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον των παιδιών έχει μεγάλη σημασία για την ανάδυση του γραμματισμού σε αυτά. Στο μάθημα θα παρουσιαστούν σχετικές έρευνες και θα συζητηθεί η δυνατότητα, όπως και οι προϋποθέσεις, για τη διδακτική αξιοποίηση του περιβάλλοντος έντυπου λόγου για το γραμματισμό παιδιών μικρών ηλικιών.