Η ψυχογένεση της γραφής & η «δομητική» προσέγγιση & Η χρήση των ονομάτων των παιδιών στο γραμματισμό

Στο μάθημα θα παρουσιαστεί η θεωρία της ψυχογένεσης της γραφής ως πορείας που ακολουθούν τα νήπια κατά την επαφή τους με το γραπτό λόγο. Θα παρουσιαστεί επίσης η 'δομητική προσέγγιση' ('constructivist approach') για την ανακάλυψη του γραπτού λόγου. Ιδιαίτερη μνεία θα γίνει στο ρόλο των ονομάτων των παιδιών στην πορεία τους για την ανακάλυψη του γραπτού λόγου και θα παρουσιαστούν παραδείγματα διδακτικής αξιοποίησης του ονόματος των παιδιών.