Αντιλήψεις των νηπίων για τη γραφή και την ανάγνωση

Τα νήπια έχουν αντιλήψεις για το γραπτό λόγο, τη γραφή και την ανάγνωση ακόμη και πριν το σχολικό γραμματισμό τους. Αυτές τις πρώιμες ιδέες τις αναπτύσσουν ερχόμενα σε επαφή με τον γραπτό λόγο κατά τις καθημερινές δράσεις τους μέσα στον οικογενειακό και ευρύτερα κοινωνικό χώρο.

Στο μάθημα θα συζητηθούν οι ιδέες των μικρών παιδιών και η σταδιακή εξέλιξη αυτών μέσα από σχετικές έρευνες.