Ανάδυση του γραμματισμού

Από τη θεωρία της 'αναγνωστικής ετοιμότητας' στην ανάδυση του γραμματισμού.

Στο μάθημα συζητώνται οι διαδικασίες με τις οποίες το παιδί εισάγεται στο γραπτό λόγο. Παρουσιάζονται οι έρευνες της Mary Clay και άλλων ερευνητών που εξηγούν την πορεία του παιδιού μέσα στο γραπτό λόγο και συζητάται η σημασία της ανάδυσης του γραμματισμού στα προγράμματα προσχολικής εκπαίδευσης.