Η γραφή ως συμβολικό σύστημα και πολιτισμικό προϊόν

Τι είναι η 'γραφή'; Ποιες ανάγκες ώθησαν τους ανθρώπους στη δημιουργία συστημάτων σημείωσης μέσω γραφικών αναπαραστάσεων; Ποια συστήματα γραφικής σημείωσης αναπτύχθηκαν και ποια τα χαρακτηριστικά τους; Ποιες ανάγκες εξυπηρετεί η γραφική σημείωση; Γράφουμε περισσότερο σήμερα από άλλες εποχές; Ποια η σχέση γραπτού και προφορικού λόγου; Πώς αντιμετωπίστηκε η γραφή από την γλωσσολογία;

Τα παραπάνω είναι κάποια από τα ερωτήματα τα οποία θα συζητηθούν στο συγκεκριμένο μάθημα.

Θα παρουσιαστούν βίντεο και θα πραγματοποιηθούν μικρές εργασίες με τους φοιτητές και τις φοιτήτριες.