Εισαγωγή στο γραμματισμό –Είδη γραμματισμού – Αναλυτικά Προγράμματα στην προσχολική εκπαίδευση

Στο μάθημα θα συζητηθεί η εννοιολόγηση του γραμματισμού και τα διάφορα είδη γραμματισμού (λειτουργικός γραμματισμός, κριτικός γραμματισμός, πολυγραμματισμοί).

Επίσης, θα παρουσιαστεί η θέση της γλώσσας διαχρονικά στα διάφορα Αναλυτικά Προγράμματα για την Προσχολική Εκπαίδευση στην Ελλάδα.

Στους 'ΣΥΝΔΕΣΜΟΥΣ" θα βρείτε λινκ για το ΔΕΠΠΣ και τον Οδηγό της Νηπιαγωγού. Η ιστοσελίδα www.literacy.gr είναι προσωρινά εκτός ουσιαστικής λειτουργίας, θα ενημερωθείτε για την αποκατάστασή της στο μέλλον.