Εκπαιδευτική διαδικασία και επάγγελμα του εκπαιδευτικού.

Η διδασκαλία έχει χαρακτηρισθεί και ως «τέχνη». Ο χαρακτηρισμός αυτός «προβάλλεται ως «πανάκεια» », κυριαρχεί το προφίλ του εκπαιδευτικού που θεωρείται «χαρισματικός» και με ταλέντο και το επάγγελμά του ως προέκταση της προσωπικότητάς του. Είναι ευνόητο ότι μια τέτοια θέση υποσκάπτει τη σημασία της επιστημονικής γνώσης και της κατάρτισης ως κύριο κριτήριο διδακτικής αποτελεσματικότητας. Αυτή είναι μια ακόμα διάσταση που καθιστά το επάγγελμα του εκπαιδευτικού πολυσυλλεκτικό και προκλητικό.

Διάλεξη 2

Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής