Διαχείριση της τάξης.

Ο τρόπος διαχείρισης ζητημάτων που ενσκήπτουν μέσα στη σχολική αίθουσα μπορεί να βελτιώσει ή να εξαλείψει μια προβληματική συμπεριφορά. Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να κατέχουν γενικές και βασικές γνώσεις επί του εν λόγω ζητήματος.

Διάλεξη 4

Προβλήματα συμπεριφοράς στο σχολείο