Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.

Ο τρόπος θέασης των διδακτικών (και πραγματικών) καταστάσεων εντός αίθουσας και το πώς προσεγγίζονται από τον εκπαιδευτικό μπορεί να καθορίσει την έκβαση όλης της ενδο-σχολικής πραγματικότητας. Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις. Αναφορά σε στοχοταξινομία, επίπεδα προγραμματισμού, μοντέλα διατύπωσης στόχων.

 

Διάλεξη 10

Σύγχρονες διδακτικές προσεγγίσεις.

Διάλεξη 11

Άλλες διδακτικές προσεγγίσεις