Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής. Η διδασκαλία.

Τέχνη με επιστημονικό υπόβαθρο, σκόπιμη διαδικασία, ρόλος διαμεσολαβητικός, χαρακτήρας εκτελεστικός, ενεργητικός, προπαρασκευαστικός, ενέχει στοιχεία σύγκρουσης, οργάνωσης, μεθοδικότητας, πραγματώνεται μέσω διαπροσωπικής επικοινωνίας.

Διάλεξη 2

Διδακτικές προσεγγίσεις στη διδασκαλία της Πληροφορικής