Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο, στο Γυμνάσιο και στο Ενιαίο Λύκειο.

Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο Νηπιαγωγείο και στο Δημοτικό Σχολείο είναι να εξοικειωθούν οι μαθητές και οι μαθήτριες με τις βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έλθουν σε μια πρώτη επαφή με διάφορες χρήσεις του. Με τη διδασκαλία της Πληροφορικής στο Γυμνάσιο επιδιώκονται επιμέρους και περαιτέρω ειδικοί σκοποί. Το Υπουργείο Παιδείας και το πρώην Παιδαγωγικό Ινστιτούτο έχουν συντάξει το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, που ισχύει και εφαρμόζεται στο Λύκειο.

Διάλεξη 6

Η Πληροφορική στο Δημοτικό Σχολείο

Διάλεξη 7

Η Πληροφορική στο Γυμνάσιο

Διάλεξη 8

Η Πληροφορική στο Ενιαίο Λύκειο