Η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο διδασκαλίας.

Κρίθηκε αναγκαίο να διδάσκεται η Πληροφορική ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο και να εκτιμάται και ως τέτοιο (προσδίδεται μεγαλύτερη επιστημονική βαρύτητα και επάρκεια σε αυτόνομα γνωστικά αντικείμενα).

Διάλεξη 1

Η εισαγωγή της Πληροφορικής ως αντικείμενο μάθησης στη χώρα μας.