Βασικές έννοιες της Διδακτικής της Πληροφορικής.
  • Διδακτική των Επιστημών
  • Διδακτική της Πληροφορικής
  • Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών
  • Διδακτικό Τρίγωνο
  • Διδακτικό Συμβόλαιο
  • Διδακτικός μετασχηματισμός
  • Ιδέες – Νοητικά μοντέλα
  • Γνωστικό εμπόδιο
  • Γνωστική - Κοινωνικογνωστική σύγκρουση
  • Εννοιολογική αλλαγή
Διάλεξη 1

Η εισαγωγή της Πληροφορικής ως αντικείμενο μάθησης στη χώρα μας.