Η εισαγωγή της Πληροφορικής ως αντικείμενο μάθησης στη χώρα μας.

Η εισαγωγή της Πληροφορικής στην ελληνική εκπαίδευση ξεκίνησε από τα τεχνικά-επαγγελματικά και τα πολυκλαδικά λύκεια (1983-1985), στα γυμνάσια (1992), όπου και ολοκληρώθηκε μετά από μερικά χρόνια, στο γενικό λύκειο (1998) και ολοκληρώθηκε μετά από μερικά χρόνια, στην πρωτοβάθμια και προσχολική εκπαίδευση (2003) με την καθιέρωση ενός ενδεικτικού προγράμματος σπουδών και τον εξοπλισμό μέρους των σχολείων με υπολογιστές.