Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης.

Το αντικειμενικά γνωστό, με την έννοια της δημοσιοποιημένης εκδοχής του, καταλαμβάνει εκείνο το σύνολο που ο ερευνητής καλείται να διερευνήσει, να αξιολογήσει και να αναπτύξει την απαιτούμενη διαλεκτική σχέση προκειμένου να προχωρήσει στην παραγωγή νέας γνώσης.

Διάλεξη 10

Κοινωνία της Πληροφορίας και της Γνώσης