Μαθησιακοί στόχοι

Μαθησιακοί στόχοι

  • Ανάπτυξη επιστημονικής συνείδησης και ετοιμότητας των μελλοντικών διδασκόντων του μαθήματος ΤΠΕ στην Εκπαίδευση
  • Εξοικείωση τους με το εργασιακό περιβάλλον και τις απαιτήσεις ενός επαγγελματικού χώρου, που θα τους επιτρέψει να αποκτήσουν ρεαλιστικές απόψεις σχετικά με τις εργασιακές σχέσεις και την αγορά εργασίας, όπως διαμορφώνονται στο ελληνικό και ευρωπαϊκό γίγνεσθαι
  • Συμμετοχή τους στις διαδικασίες μετάδοσης γνώσης επί των εν λόγω γνωστικών αντικειμένων
  • Συσχετισμός των θεωρητικών γνώσεων που αποκτήθηκαν κατά τη διάρκεια των σπουδών τους με τις επί του πρακτέου συνθήκες
  • Εφαρμογή καινοτόμων διδακτικών προσεγγίσεων με ολοκληρωμένο τρόπο προσαρμοσμένο στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες της τάξης τους
  • Ανάληψη πρωτοβουλιών και δημιουργική αντιμετώπιση-υπέρβαση προβλημάτων εντός της σχολικής αίθουσας
  • Ανάπτυξη της κριτικής ικανότητας των φοιτητών/τριών για την αξιολόγηση και αυτοαξιολόγηση των παιδαγωγικών και διδακτικών τους επιλογών μέσω αναστοχαστικών διεργασιών

Βιβλιογραφία

Βιβλιογραφία

Ευγένιος Π. Αυγερινός, Γιώργος Κόκκινος, Γεώργιος Παπαντωνάκης, Αλιβίζος Σοφός (επιμ.), Νέες τεχνολογίες και επιστήμες της αγωγής, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 24195, 2007, Μεταίχμιο Α.Ε., ISBN: 978-960-455-221-4.

Κοτοπούλης Β. Θωμάς, Νέες τεχνολογίες και εκπαίδευση, Κωδικός Βιβλίου στον Εύδοξο: 41957094, 2013, Γρηγόρη Χριστίνα & ΣΙΑ, ISBN: 978-960-333-824-6.

Προαπαιτούμενα

Προαπαιτούμενα

ΔΕΝ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΕΣ ΠΡΟΘΥΣΤΕΡΕΣ ΓΝΩΣΕΙΣ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΓΝΩΣΤΙΚΟΥ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ. 

Περιεχόμενο μαθήματος

Περιεχόμενο μαθήματος

ΤΠΕ στην Εκπαίδευση,Η προσφορά των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, τη διδακαλία και τη μάθησηθεωρίες μάθησης και ΤΠΕΣενάριαΠΕ και ΕκπαιδευτικοίΛογισμικά, Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ, Εκπαιδευτική Τεχνολογία (η Πληροφορική στην Εκπαίδευση), Επιμόρφωση και Κοινωνία της Πληροφορίας της Γνώσης