Εκπαιδευτική Τεχνολογία.

Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή αλλιώς η Πληροφορική στην εκπαίδευση. Δεν υπάρχει μοναδικός και καθολικά αποδεκτός ορισμός. Οι ορισμοί της εκπαιδευτικής τεχνολογίας πρέπει να εστιάζουν στη διαδικασία της εφαρμογής εργαλείων για εκπαιδευτικούς σκοπούς.

Διάλεξη 9

Εκπαιδευτική Τεχνολογία ή αλλιώς η Πληροφορική στην εκπαίδευση