Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η/Υ.).

Το εργαστήρι πληροφορικής περιέχει σαφώς Συστατικά μέρη και κύριος –«διοικητικός» υπεύθυνος είναι ο Διευθυντής. Υπάρχει επίσης ο Υπεύθυνος του Τομέα Πληροφορικής, ο Υπεύθυνος Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. Η χωροταξία παίζει σημαίνοντα ρόλο και πρέπει να τηρούνται συγκεκριμένα υπηρεσιακά βιβλία και έντυπα.

Διάλεξη 7

Σχολικό Εργαστήρι Πληροφορικής και Εφαρμογών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών (Σ.Ε.Π.Ε.Η/Υ.)