Εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστορική αναδρομή όσον αφορά την εμφάνισή τους.

Τα εκπαιδευτικά λογισμικά και περιβάλλοντα που σχεδιάζονται λαμβάνουν υπόψη τις γνωστικές θεωρίες μάθησης. Εστιάζουν στην οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο το μαθητή, που διερευνά, ανακαλύπτει σταδιακά, κάνει υποθέσεις τις οποίες επαληθεύει ή διαψεύδει και το εκπαιδευτικό περιβάλλον στηρίζει αυτή την πορεία.

Διάλεξη 6

Εκπαιδευτικά λογισμικά και ιστορική αναδρομή όσον αφορά την εμφάνισή τους