ΤΠΕ και εκπαιδευτικοί.

Οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται μεγαλύτερη υποστήριξη κατά τη χρήση των νέων τεχνολογιών σε συνεργατικά περιβάλλοντα. Έτσι θα μπορούν να μπορούν να προσδιορίσουν τα προβλήματα αλλά και τις δυνατότητές τους και να βρουν τρόπους για να διαμορφώσουν αυτές τις δραστηριότητες στη δική τους διδακτική πρακτική με τους εκπαιδευόμενους.

Διάλεξη 5

ΤΠΕ και εκπαιδευτικοί