Διδακτικά-εκπαιδευτικά σενάρια.

Δομή σεναρίου

 • Τάξη αναφοράς και εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα
 • Τίτλος σεναρίου
 • Συμβατότητα με το πρόγραμμα σπουδών
 • Παιδαγωγική προσέγγιση
 • Διδακτικοί στόχοι
 • Πρωτοτυπία, Προστιθέμενη αξία
 • Μαθησιακές δραστηριότητες
 • Τρόπος οργάνωσης διδασκαλίας και ρόλοι μαθητών και εκπαιδευτικού
 • Εκτιμώμενη διάρκεια
 • Αξιολόγηση
 • Επεκτασιμότητα
Διάλεξη 8

Διδακτικά-εκπαιδευτικά σενάρια.