Πίνακες

Άλγεβρα πινάκων - ιδιότητες πράξεων. Αντιστρέψιμοι πίνακες και ιδιότητες αντιστρέψιμων πινάκων.