Όνομα Άσκησης Έναρξη / Λήξη Χρονικός περιορισμός Επιτρεπόμενες επαναλήψεις
Υπόδειγμα ΑσκησηςΙστορία της αρχαίας φιλοσοφίας 13-03-2013 00:00 / 13-03-2033 00:00 - -