Τύπος ΚάτωΌνομαΜέγεθοςΗμερομηνία
Βιβλιογραφία για τη Θεοτόκο Οδηγήτρια 44 KB28-03-2019
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟΥ 13.22 KB07-07-2019
Βιβλιογραφία Μανδηλίου 85.82 KB22-02-2019
Robin Cormack, Writing in Gold. Byzantine Society and its Icons, London 1985 5.31 MB14-02-2019
Charalambos Machairas, The Sinaitic Icon of the Heavenly Ladder and Saint Anthony Archbishop 10.08 MB23-01-2019
M. Vassilaki, "Female Piety, Devotion, and Patronage: Maria Angelina Doukaina Palaiologina of Ioannina and Helena Ugljesa of Serres", στο Jean-Michel Spieser & Elisabeth Yota (επιμ.), Donation et donateurs dans le societe et l' art byzantin, Παρίσι 2012, σσ. 221-234. 1.61 MB15-12-2018
M. Vassilaki, "Praying for the Salvation of the Empire?", στο M. Vassilaki (επιμ.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Aldershot 2005, σσ. 263-274. 2.62 MB15-12-2018
Kurt Weitzmann, "The Mandylion and Constantine Porphyrogennetos" , Cahiers Archeologiques 11 (1960), ανατύπ. στο K. Weitsmann, Studies in Classical and Byzantine Manuscript Illumination, Chicago & London 1971, σσ. 224-246. 12.22 MB17-12-2018
Nancy Sevcenko, "Servants of the Holy Icon", στο Christopher Moss & Katherine Kiefer (επιμ.), Byzantine East, Latin West. Art-Historical Studies in Honor of Kurt Weitzmann, Princeton N.J. 1995, σσ. 547--553. 1.64 MB17-12-2018
Annemarie Weyl Carr, "Icons and the Object of Pilgrimage in Middle Byzantine Constantinople", Dumbarton Oaks Papers 56 (2002), σσ. 75-92. 5.58 MB17-12-2018
Averil Cameron, "The History of the Image of Edessa: the Telling of a Story", Harvard Ukrainian Studies VII(1983), Okeanos. Essays Presented to Ihor Sevcenko on his Sixtieth Birthday by his Colleagues and Students, επιμ. C. Mango & O. Pritsak, σσ. 80-94 17.62 MB22-02-2019
Masks, Marriage and the Byzantine Mandylion 600.3 KB06-03-2019
Magic, the Mandylion and the Letter of Abgar 392.72 KB06-03-2019
Η Μονή των Οδηγών και η λατρεία της Θεοτόκου Οδηγήτριας 8.3 MB21-03-2019
Επένδυση εικόνας Γένοβας 1.28 MB28-02-2019
Porphyrogennetos' ivory 306 KB28-02-2019
Μηνολόγιο Μόσχας Μανδήλιο 409 KB28-02-2019
Χρφο Παρισιού με Μανδήλιο 128 KB28-02-2019
Holy Mandylion 156.55 KB19-02-2019