Οι Βυζαντινές εικόνες και οι ιστορίες τους

ΜΑΡΙΑ ΒΑΣΙΛΑΚΗ

Περιγραφή

Το σεμινάριο θα παρακολουθήσει τη θέση που παιρνουν οι φορητές εικόνες στη Βυζαντινή κοινωνία μετά το τέλος της Εικονομαχίας (843 μ.Χ.). Θα εστιάσει ιδιαίτερα σε εικόνες που οι συνθήκες παραγωγής τους όσο και οι μετέπειτα ιστορίες τους συνδέονται με σημαίνοντα πρόσωπα, αλλά και με σημαντικά γεγονότα του Βυζαντίου. 

Ενδεικτική βιβλιογραφία

Robin Cormack, Writing in Gold. Byzantine Society and its Icons, London 1985.

Robin Cormack, Painting the Soul. Icons, Death Masks and Shrouds, London 1997.

Antony Eastmond & Liz James (επιμ.), Icon and Word. The Power of Images in Byzantium. Studies Presented to Robin Cormack, Ashgate, Aldershot 2003.

Μαρία Βασιλάκη (επιμ.), Μήτηρ Θεού. Απεικονίσεις της Παναγίας στη Βυζαντινή Τέχνη, κατάλογος εκθέσεως, Μουσείο Μπενάκη, Αθήνα 2000.

Maria Vassilaki (επιμ.), Images of the Mother of God. Perceptions of the Theotokos in Byzantium, Ashgate, Aldershot 2005.

Liz James (επιμ.), Art and Text in Byzantine Culture, Cambridge & New York 2007.

Bissera Pent

Περισσότερα  
Κωδικός: SEAD462
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις