Αρχειοθετημένη Πλατφόρμα Τηλεκπαίδευσης Πανεπιστημίου Θεσσαλίας

Μαθήματα

Όνομα Μαθήματος (κωδικός)Εκπαιδευτής Επίπεδο
Γεωλογία (ακαδ. έτος 2012-2013) (MHXC151)Ιωάννης ΚλαψόπουλοςA- 
Θεμελιώσεις & Αντιστηρίξεις Τεχνικών Έργων (MHXC115)Αιμίλιος ΚωμοδρόμοςA- 
Μεταλλικές Κατασκευές Ι (MHXC114)ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΟΦΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣA+ 
Οδική Ασφάλεια (MHXC120)Ευτυχία ΝαθαναήλA+ 
ΣΤΑΤΙΚΗ Ι (MHXC170)Ευριπίδης Μυστακίδης
Σχεδιασμός και αξιολόγηση συστημάτων μεταφορών (MHXC165)Ευτυχία ΝαθαναήλA- 
Σχεδιασμός Μεταφορών (MHXC164)Ευτυχία ΝαθαναήλA- 
Τεχνική Μηχανική ΙΙ (MHXC184)Αντώνιος ΓιαννακόπουλοςA- 
Υδρολογία (MHXC160)Αθανάσιος Λουκάς - Λάμπρος ΒασιλειάδηςA+ 
Υδρολογική Προσομοίωση και Πρόγνωση (MHXC172)Αθανάσιος Λουκάς - Λάμπρος ΒασιλειάδηςA-