Περιεχόμενο μαθήματος (Syllabus)i. Διαίρεση Βοτανικής-Ταξινομικές μονάδες, συστήματα και ονοματολογία.

ii. Βρυόφυτα: Κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

iii.Πτεριδόφυτα: Κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα.

iv. Σπερματόφυτα (βλαστικά και αναπαραγωγικά όργανα: ρίζα, βλαστός, φύλλα, άνθος, σπέρμα-καρπός).

v. Σπερματόφυτα: Συστηματική κατάταξη: κυριότερες οικογένειες, γένη και είδη, χαρακτηριστικά γνωρίσματα-Φυτά με οικονομική σημασία.

Διδακτικές και μαθησιακές μέθοδοιΥποστήριξη Μαθησιακής διαδικασίας μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-class. Παρουσίαση διαλέξεων σε PowerPoint.

Μέθοδοι αξιολόγησης / βαθμολόγησηςΗ αξιολόγηση των φοιτητών περιλαμβάνει:

 Ι. Γραπτή τελική εξέταση (80%)  που περιλαμβάνει:

-    Ερωτήσεις  σύντομης απάντησης.

-    Ερωτήσεις ανάπτυξης.

-    Ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής.

ΙΙ. Εξέταση εργαστηρίου (20%)  που περιλαμβάνει:

-    Εξέταση του φυτολόγιου.

Συνιστώμενη Βιβλιογραφία-Προτεινόμενη Βιβλιογραφία :

1. Σαρλής, Γ., Συστηματική Βοτανική-Εφαρμογές Κορμοφύτων. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 1η Έκδοση/1999.

2. Στεφανάκη-Νικηφοράκη Μ., Συστηματική Βοτανική Β. Εκδόσεις Αθ. Σταμούλης. 1η Έκδοση/1999.

3. Μπαμπαλώνας Δ., Κοκκίνη Σ., Συστηματική Βοτανική, Φυλογενετική-Φαινετική προσέγγιση της ταξινόμησης των φυτικών οργανισμών. Εκδόσεις Χαράλαμπος Νικ. Αϊβάζης. 1η Έκδοση/2004.

4. Andreas Bartels, 2011. Φυτά της Μεσογείου. ISBN: 9789604574681. Σελίδες: 366.

5. Simpson, Michael G., 2010. Plant Systematics. Second Edition. Academic Press. Σελίδες: 752.

6. Judd, Walter S., 2007. Plant Systematics. 3rd Edition. Sinauer Associates Inc. U.S. Σελίδες: 565.

 

 

-Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

Plant Systematics and Evolution, Systematic Botany, Australian Systematic Botany, Botany, American Journal of Botany.

Συμπληρωματικά ΣτοιχείαΕπικοινωνία:

1. Τηλ:  2421093135

2. e-mail 1: akarkanis@agr.uth.gr

3. e-mail 2: anekark80@yahoo.gr