ΒIOXHMEIA

Πληροφορίες

ΠεριγραφήΗ βιοχημεία διδάσκεται στον πρώτο χρόνο τον φοιτητών της Κτηνιατρικής  Σχολής για ένα μόνο εξάμηνο. Η βιοχημεία είναι η χημεία της ζωής και  η ζωή στο ποίο βασικό της επίπεδο είναι ένα βιοχημικό φαινόμενο. Οι κτηνίατροι για να μπορέσουν να κατανοήσουν τις ασθένειες των ζώων θα χρειαστούν να έχουν μια καλή βάση γνώσεων βιοχημείας. Η σειρά των μαθημάτων έχει σαν στόχο να περιγράψει την δομή την οργάνωση και την λειτουργία της ζώσας ύλης με χημικούς όρους. Η βιοχημεία για κτηνιατρικούς υπογραμμίζει τις πτυχές της βιοχημείας σχετικές με τα ζώα και την ιατρική των ζώων. Η διδακτέα ύλη περιλαμβάνει, εισαγωγή στη δυναμική και τις χημικές διεργασίες στα βιολογικά συστήματα, ρύθμιση λειτουργικών πρωτεϊνών και ενζύμων, βιολογικές οξειδώσεις,  αναπνευστική αλυσίδα,  κύκλος του Κrebs, βιολογικές μεμβράνες, δομή και λειτουργία,  μεταβολισμός λιπαρών οξέων, μεταβολισμός  υδατανθράκων, αμινοξέα-μεταβολισμός-κύκλος ουρίας, νουκλεοτίδια-μεταβολισμός, , πρωτεϊνική σύνθεση, μεμβρανικά κανάλια ιόντων και ύδατος,  βιταμίνες και ο βιολογικός τους ρόλος, έλεγχος, σύνοψη μεταβολισμού και αισθητικά συστήματα.

Εργαστήρια: 

1.      Ποσομετρικός προσδιορισμός πρωτεϊνών σε ορό αίματος ζώου

2.      Προσδιορισμός PO4-3 σε ορό ζώου

3.      Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, πρότυπη καμπύλη

4.      Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, πειραματικός προσδιορισμός Κm, Vmax

5.      Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων, Υπολογισμός Κm, Vmax

6.      Ανάλυση και διαχωρισμός αμινοξέων  σε βιολογικά υγρά με TLC

7.      Προσδιορισμός χοληστερόλης σε όρο ζώου

8.      Ημιποσοτικός προσδιορισμός αμυλάσης σε δείγμα ούρων

9.      Ανεύρεση και ανάλυση ιδιοτήτων πρωτεϊνών σε βάσεις δεδομένων

10.  Ταυτοποίηση και ανάλυση πρωτεϊνών ορού ζώου σε πηκτή αγαρόζης

11.  Ταυτοποίηση ζώου με ανάλυση ορού αίματος