ΠεριγραφήΤο σεμινάριο ανιχνεύει την ιστορία της πιο περιώνυμης εικόνας του Βυζαντίου συνδυάζοντας τις πληροφορίες των βυζαντινών πηγών με τις απεικονίσεις της. Εξετάζει την αυθεντικότητα των παραδόσεων που δημιουργήθηκαν γύρω από την εικόνα της Οδηγήτριας, σύμφωνα με τις οποίες ζωγραφήθηκε από τον ευαγγελιστή Λουκά και μεταφέρθηκε από την Παλαιστίνη στην Κωνσταντινούπολη από τις αυτοκράτειρες Πουλχερία και Ευδοκία τον 5ο αιώνα. Πότε ακριβώς τοποθετήθηκε στη Μονή των Οδηγών και μέσα από ποια διαδικασία μετατράπηκε στο παλλάδιο της Κωνσταντινούπολης;