Τελετουργίες

Πληροφορίες

Περιγραφή Ευάγγελος Γρ. Αυδίκος

Καθηγητής Λαογραφίας

blog:www.evangelosavdikos.blogspot.com

e-mail:avdikos@uth.gr 

Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών

Μάθημα : Τελετουργίες,                 Εαρινό εξάμηνο 2010-11 

 

 

Σκοπός του μαθήματος είναι να ασχοληθεί με τις τελετουργίες ως πολιτισμική και κοινωνική συμπεριφορά. Είναι γνωστό ότι οι τελετουργίες ως τυποποιημένη συμπεριφορά συνδέεται με ποικίλα ερωτήματα και ανάγκες των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων, στα οποία προσπαθούν να απαντήσουν ή να τα διαχειριστούν για ποικίλους σκοπούς (μεταφυσικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς). Υπ’ αυτήν την έννοια το μάθημα θα επιχειρήσει να διερευνήσει το φαινόμενο αυτό, χρησιμοποιώντας τις διάφορες θεωρίες που έχουν διατυπωθεί. Αυτό θα γίνει με τη χρήση ενθογραφικών παραδειγμάτων τελετουργιών από τον ελληνικό και διεθνή χώρο.

Βασικοί άξονες: α. Τι είναι τελετουργία. β. Τελετή, θρησκεία, πίστη, σκέψη και δράση. γ. Εξελικτισμός, λειτουργισμός, οικολογία και συμβολισμός. δ. Κατηγορίες τελετουργιών (διαβατήριες, μύησης, εποχιακές, κτλ.). ε. Τελετουργίες και επιτέλεση. στ. Τελετουργίες και ιδεολογία.

 

 

 

 

 

Διάγραμμα μαθημάτων

 

Ημερ/νια

Θέματα

Βιβλιογραφία

Εισηγητές

1.

21/2/2011

Η τελετουργία ως έννοια

 

Ε.Αυδίκος

2.

28/2/2012

Ταξινομήσεις

 

 

3.

14/3/2011

Γέννηση-Γάμος

1, 2, 10, 12, 13(σ.7), 14, 17, 27,, 43,

 

4.

  21/3/2011                                       

Θάνατος

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40

 

5.

28/3/2011

Εποχιακές και ημερολογιακές τελετές-μύηση

2, 5, 28

 

10, 16

 

6.

4/4/2011

Liminality-Communitas

4(κεφ.3 και 4)

 

7.

11/4/2011

Τα σύμβολα

4, 6, 16, 18, 50

 

8.

2/5/2011

Θεωρητικές προσεγγίσεις

6, 16, 31

 

 

9.

9/5/2011

Γυναίκα και τελετουργία: η μύηση

15(εισαγωγή), 17

 

10.

23/5/2011

Κοσμικές τελετουργίες

22(εισαγωγή), 26, 27(κεφ.3)

 

11.

30/5/2011

Κοινωνική αλλαγή και τελετουργίες

6, 23, 26, 27, 48

 

12.

6/6/2011

Ιδεολογία και τελετουργοποίηση

7(κεφ. 4, 5, 8 και 9)

 

13.

13/6/2011

Επιτέλεσε και τελετουργίες

4(κεφ. 3 κα4), 9