Τελετουργίες

Ευάγγελος Αυδίκος

Περιγραφή
Σκοπός του μαθήματος είναι να ασχοληθεί με τις τελετουργίες ως πολιτισμική και κοινωνική συμπεριφορά. Είναι γνωστό ότι οι τελετουργίες ως τυποποιημένη συμπεριφορά συνδέεται με ποικίλα ερωτήματα και ανάγκες των οργανωμένων κοινωνικών ομάδων, στα οποία προσπαθούν να απαντήσουν ή να τα διαχειριστούν για ποικίλους σκοπούς (μεταφυσικούς, κοινωνικούς, πολιτισμικούς).
Κωδικός: SEAD136
Κατηγορία: Ιστορίας Αρχαιολογίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας » Μεταπτυχιακό

Ημερολόγιο

Ανακοινώσεις

  • Τετάρτη, 20 Ιουλίου 2011
  • Δευτέρα, 11 Ιουλίου 2011
  • Πέμπτη, 07 Ιουλίου 2011
  • Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011
  • Τρίτη, 21 Ιουνίου 2011